برگزاری جشن به مناسبت روز جهانی منع کار کودک

هدف از اجرای برنامه : تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان
زمان برگزاری برنامه : 1402/03/22
 محل برگزاری برنامه : مرکز خانه مهر
مخاطبان برنامه : مددجویان خانه مهر
پیرامون فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تاریخ 22 ژوئن مصادف با 22خرداد   جشنی در راستای اهداف و آرمان های انجمن حامیان کودکان کار و تکریم حقوق کودکان در مرکز خانه مهر برگزار گردید. هدف از برگزاری این جشن
افزایش آگاهی وفعالیت در راستای جلوگیری از کار کودکان است.
در این جشن که توسط حامیان گرامی در خانه مهر برگزار گردید با اجرای برنامه هایی اعم از یوگای خنده،اجرای موسیقی،اجرای سرود توسط مدجویان و پذیرایی،لحظاتی شاد ومفرح برای کودکان رقم زده شد.