آخرین اخبار

هدف از اجرای برنامه : تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان
زمان برگزاری برنامه : 1402/03/22
 محل برگزاری برنامه : مرکز خانه مهر
مخاطبان برنامه : مددجویان...

هدف از اجرای برنامه : ارائه خدمات پزشکی
زمان برگزاری برنامه : 1402/03/11
 محل برگزاری برنامه : بیمارستان شهید حاجی زاده
مخاطبان برنامه : مددجوی مرکز...

هدف از اجرای برنامه: اموزشی شهروندی و دوستی با محیط زیست
زمان برگزاری برنامه: 1402/03/08
محل برگزاری برنامه: مهر شهر  خیابان  409 شرقی فرهنگسرای  شاهد
...

هدف از اجرای برنامه : فراگیری مهارت فن بیان
زمان برگزاری برنامه : 1402/03/08
 محل برگزاری برنامه : سالن اجتماعات مرکز آموزشی خانه مهر
مخاطبان برنامه :...

هدف از اجرای برنامه : اطعام کودکان به مناسبت ماه مبارک رمضان
زمان برگزاری برنامه : 1402/02/27
 محل برگزاری برنامه :تالار پذیرایی لبینا واقع در کمالشهر کرج...

هدف از اجرای برنامه : اموزشی و تفریحی
زمان برگزاری برنامه : 1402/02/10
 محل برگزاری برنامه :کن سولقان روستای کیگا
مخاطبان برنامه : مددجویان خانه مهر...

هدف از اجرای برنامه : ارتقا سطح بهداشت فردی مددجویان
زمان برگزاری برنامه : 1402/02/09
 محل برگزاری برنامه : سالن اجتماعات مرکز آموزشی
مخاطبان برنامه :...

هدف از اجراي برنامه: حفظ محیط زیست
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/15
 محل برگزاي: مراکز انجمن حامیان کودکان کارو خیابان  
مخاطبان برنامه : مددجویان
...

هدف از اجراي برنامه: اهدا پوشاک برای مددجویان به مناسبت فرا رسیدن سال نو
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/04
 محل برگزاي: مرکزخانه مهر
مخاطبان برنامه :...

هدف از اجراي برنامه: اهدا کفش برای مددجویان به مناسبت فرا رسیدن سال نو
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/02
 محل برگزاي: مرکزخانه مهر
مخاطبان برنامه :...

صفحه‌ها