اهدا پوشاک

هدف از اجراي برنامه: اهدا پوشاک برای مددجویان به مناسبت فرا رسیدن سال نو
زمان برگزاري برنامه : 1401/12/04
 محل برگزاي: مرکزخانه مهر
مخاطبان برنامه : مددجویان
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه :حامیان گرامی و پرسنل مجموعه.
محتواي برنامه:(شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه)
بوی بهار و تازگی همه را به تکاپو وا می دارد،نو شدن سال و نو شدن آدم ها.
طبق رسم هر ساله ی انجمن ، تهیه پوشاک عید نوروز برای کودکان یکی از خدمات اسفند ماه می باشد.انجمن طبق رسم هر ساله خود، در روزهای پایانی سال و با همیاری حامیان خود، اقدام به تهیه پوشاک عید برای کودکان تحت حمایت خود می کند. کودکانی که هنوز خیلی زود است که دل مشغولی کار و در آمد داشته باشند. این رسم هر ساله نیازمند یاری بی چشمداشت خیرینی است که می خواهند سال نو برای همه ی کودکان شادی بخش و با طراوت باشد.
از تمام نیکانی که ما را در انجام این امر یاری کردند سپاسگزاریم.