اردوی کنسرت ماکان بند

عنوان برنامه : اردوی کنسرت ماکان بند

هدف از اجرای برنامه : فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.

زمان برگزاری برنامه : 98/10/5

 محل برگزاری برنامه : نمایشگاه بین المللی تهران ، سالن میلاد.

مخاطبان برنامه : پرسنل و دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه. 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : یکی از حامیان عزیز و گروه ماکان بند.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 20 نفر از دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با حمایت یکی از حامیان عزیز و دعوت گروه ماکان بند، تعداد 20 نفر از دانش آموزان در کنسرتی که مورخ 98/10/5در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد شرکت نمودند و با پذیرایی به صرف کیک و آبمیوه و ساندویچ ، روزی شاد و خاطره انگیز برای آنها رقم زده شد.