فراخوان بازیافت درخت

عنوان برنامه : فراخوان بازیافت درخت
هدف از اجرای برنامه : اردوی آموزشی با هدف رشد خلاقیت و اعتماد به نفس دانش آموزان.
زمان برگزاری برنامه : 89/7/29  و 98/8/01
 محل برگزاری برنامه : پارک شهید چمران کرج.
مخاطبان برنامه : دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه.
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : شهرداری کرج.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 40 نفراز دانش آموزان مرکز آموزشی.
محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :
فراخوان بازیافت درخت با هدف رشد خلاقیت و اعتماد به نفس دانش آموزان در غالب هنر و استفاده از وسایل بازیافتی در پارک شهید چمران کرج در دو روز متوالی برگزار گردید و دانش اموزان با کشیدن نقاشی و قرار دادن نقاشی ها در بطری های بازیافتی درخت را مزین کرده و با درست کردن ماسک و انجام بازی های هدفمند و همچنین بازدید ازموزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی روزی شاد و مفرح و پربار برای آنها رقم زده شد.