روز جهانی کودک

عنوان برنامه : روز جهانی کودک.
هدف از اجرای برنامه : برگزاری جشن و فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.
زمان برگزاری برنامه : 98/7/16
 محل برگزاری برنامه : مرکز آموزشی خانه مهر آق تپه.
مخاطبان برنامه : کلیه دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه.
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : کادر آموزشی و تعدادی از حامیان عزیز.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : کلیه دانش آموزان مرکز آموزشی آق تپه.
محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :
با حمایت تعدادی ازخیرین عزیز به مناسبت روز جهانی کودک جشنی در مرکز آموزشی آق تپه برگزار گردید و با اجرای موسیقی ، نمایش ، دف زنی ، مسابقه و اهدای جوایز و پذیرایی به صرف شیرینی و شکلات ، آبمیوه ، کیک و نهار، روزی شاد و مفرح و خاطره انگیز برای دانش آموزان رقم زده شد.