برگزاری جشن به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

عنوان برنامه : برگزاری جشن به مناسبت فرا رسیدن سال جدید.
هدف از اجرای برنامه : فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.
زمان برگزاری برنامه : 97/12/16
 محل برگزاری برنامه : سالن اجتماعات خانه مهر آموزشی.
مخاطبان برنامه : دانش آموزان مرکز اموزشی اق تپه.
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : یکی از حامیان عزیزانجمن.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : پرسنل و80  نفر از دانش آموزان.
محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :
با حمایت یکی از حامیان عزیز انجمن ، جشنی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید در سالن اجتماعات مرکزاموزشی آق تپه برگزار شد که تعداد 80 نفر ازدانش آموزان در این جشن شرکت نموده و لحظاتی شاد و مفرح برای آنها رقم خورد و از دانش اموزان به صرف میوه و کیک پذیرایی و دانش اموزان پس از دریافت جعبه های شیرینی مدرسه را ترک نمودند.