20 مارس، روز جهانی خوشبختی

بر اساس گزارش سالانه احساس خوشبختی در کشورهای جهان سازمان ملل، مردم فنلاند و همچنین مهاجرانی که در این کشور زندگی می کنند از نظر احساس خوشبختی و سعادت و رفاه در صدر جدول 156 کشور دنیا قرار گرفتند.

ایران در این رده بندی در رتبه 104 قرار دارد. در این رده بندی که از سال 2012 تا به کنون هر سال منتشر شده، پس از فنلاند، نروژ، دانمارک، ایسلند، سوییس، هلند، کانادا، نیوزلند، سوئد و استرالیا در رده های بعدی هستند.

این گزارش با در نظر گرفتن شش معیار تهیه می شود:
1.    سرانه تولید ناخالص ملی
2.    حمایت های اجتماعی
3.    امید به زندگی سالم در بدو تولد
4.    آزادی انتخاب در زندگی
5.    سخاوتمندی و بخشندگی
6.    دوری از فساد مالی
محور گزارش امسال مهاجرت است و محققان کوشیده اند با بررسی وضعیت مهاجران در مقایسه با جامعه ای که به آن مهاجرت کرده اند و جامعه ای که آن را ترک کرده اند به مسئله رضایت از زندگی در مهاجران بپردازند.

 منبع :

1 - باشگاه خبرنگاران جوان yjc.ir

2 - روزنامه گاردین  theguardian.com