پیام سپاس از حامیان زلزله زدگان

سپاس گزاريم كه ياري مان كرديد براي تهيه بخشي از اقلام مورد نياز كودكان آسيب ديده كرمانشاه. دردمند دردهاي ايرانمان هستيم اما دلخوشيم كه فرزندان وطن اينچنين در كنار هم به ياري برمي خيزند.