مسابقات فوتبال لیگ کارما

تیم فوتبال انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در لیگ کارما حضور یافت. مسابقات فوتبال لیگ کارما در طی دو روز در تیر ما 1396 در ورزشگاه پاس قوامین اکباتان برگزار شد و 70 نفر از کودکان انجمن به عنوان بازیکن و تماشاچی در این برنامه حضور یافتند.  تیم فوتبال انجمن موفق به کسب مقام چهارم و عنوان اخلاق شد.