برگزاری کلاس پیشگیری از ایدز ویژه مددجویان

در پی اجرای طرح پیشگیری از HIV/ایدز بهزیستی، روال انجام طرح با برگزاری کارگاه اموزشی برای 20 نفر از مددجویان صورت می گیرد. در این جلسات مددجویان با بیماری HIV/ایدز، راه های انتقال آن و نحوه پیشگیری و ... اشنا می شوند. همچنین نکاتی مرتبط با خود مراقبتی به انها اموزش داده می شود. روال انجام طرح تا زمان اموزش دیدن همه مددجویان مرکز آق تپه ادامه خواهد داشت.