نمایشگاه هنرهای دستی کودکان کار و خیابان

نمایشگاه خیابانی هنرهای دستی کودکان خانه های مهر انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در 20 فروردین ماه 1396 به مدت یک روز در جاده سلامت سه راه شهرداری بلوار ارم مهرشهر کرج برگزار گردید. دست ساخته های کودکان شامل جواهرات، گلیم، نقاشی و نمد به معرض نمایش و فروش گذاشته شد. لازم به ذکر است این نمایشگاه، اولین نمایشگاه خیابانی هنرهای دست کودکان کار در استان البرز می باشد.