برگزاری کلاس آموزشی مهارت های زندگی

درطی برگزاری جلسه نیاز سنجی برگزاری دوره مهارت ها زندگی برای هنرجویان مرکز غیرفنی و ساکنین محلی توسط خانه بهداشت شهدای آق تپه موضوعاتی از جمله ارتباط با همسر، از انتخاب تا ازدواج، فرزند پروری و تربیت جنسی مطرح  گردید که به نظر شرکت کنندگان آموزش مهارت فرزند پروری در اولویت قرار گرفت. در این دوره بیش از 30 شرکت کنندگان حضور یافتند. 

 

در اولین جلسه از این دوره اشتباهات رایج والدین و راهکارهای مقابله با این اشتباهات مورد با حضور خانم قائدی مربی دوره با شرکت کنندگان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. از جمله اشتباهات رایج می توان به بی ثباتی در رفتار والدین، نحوه دستور دادن به کودک و عدم واکنش مستقیم به رفتار نادرست اشاره نمود. همچنین راهکارهایی مانند تقویت رفتارهای مثبت در کودکان و استفاده از تکنیک های جایگزین تنبیه مورد بررسی قرار گرفت.