جشن تولد مددجویان بزرگسال

در راستای اجرای برنامه های رفاهی ویژه مددجویان، مراسم جشن تولد برای 30 نفر از مددجویان بزرگسال انجمن در خانه مهر آق تپه با مشارکت تعدادی از حامیان در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید.

 

Image: