برگزاری کلاس پیشگیری از ایدز ویژه مددجویان

در پی اجرای طرح پیشگیری از HIV/ایدز بهزیستی، روال انجام طرح با برگزاری کارگاه اموزشی برای 20 نفر از مددجویان صورت می گیرد. در این جلسات مددجویان با بیماری HIV/ایدز، راه های انتقال آن و نحوه پیشگیری و ... اشنا می شوند. همچنین نکاتی مرتبط با خود مراقبتی به انها اموزش داده می شود. روال انجام طرح تا زمان اموزش دیدن همه مددجویان مرکز آق تپه ادامه خواهد داشت.

 

Image: