بازدید اعضای شورای شهر از خانه مهر

آقایان مهندس امیر حسام عباسی عضو شورای اسلامی شهر کرج و علی مهدی زاده رئیس اداره آسفالت شهرداری کرج و عده ای از مسئولان و کارشناسان اداره عمران شهرداری منطقه 4 استان البرز از کلاس های آموزشی خانه مهر آق تپه بازدید نمودند. هدف از این بازدید آشنایی بیشتر با فعالیت های خانه مهر و بررسی همکاری و حمایت از فعالیت های انجمن بوده است. ایجاد هماهنگی جهت بهره مندی از سالن ورزشگاه برای آقایان و بانوان در طی هفته، نظارت بیشتر بر امنیت منطقه به همیاری نیروی انتظامی و قول همیاری در برگزاری نمایشگاه ها از مباحث مطرح شده در این جلسه بودند. 

 

Image: