به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

عنوان برنامه : جلسه داوطلبین و برگزاری workshop

هدف از اجرای برنامه : برگزاری workshop  با مضمون اخلاق حرفه ای داوطلبان خدمات اجتماعی .

زمان برگزاری...

عنوان برنامه:  جشن ابتدای سال تحصیلی
هدف از اجرای برنامه: شروع سال تحصیلی همزمان با روز جهانی کودک
زمان برگزاری برنامه: 97/7/15
محل برگزاری برنامه: مرکز آموزش خانه مهر...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.