به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

عنوان برنامه : برگزاری جشن به مناسبت فرا رسیدن سال جدید.

هدف از اجرای برنامه : فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.

زمان برگزاری برنامه : 16/...

عنوان برنامه : اهداء پک های آذوقه به انش آموزان.

هدف از اجرای برنامه : کمک به بهبود معیشت خانواده و حفظ سلامت تغذیه کودک.  

زمان برگزاری برنامه : 16/12/...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.