به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

عنوان برنامه : ارزیابی انجمن حامیان با استاندارد افرا 

هدف از اجرای برنامه : توسعه ظرفیت های انجمن براساس ارزیابی افرا 

...

عنوان برنامه : جشن به مناسبت شب یلدا.

هدف از اجرای برنامه : برگزاری جشن و فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.

زمان برگزاری برنامه : 98/9/28

 محل برگزاری برنامه :...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.