مرکز بهداشتی و درمانی - مختص کودکان کار - خاورن (غنی آباد)

آدرس مرکز : اتوبان خاوران سه راه سیمان میدان شهدای غنی آباد خیابان شهید سیری کوچه بهشت

مجتبی ابره دری : 09223982408     رضا جودکی : 09378536607