واکسيناسيون کزاز

عنوان برنامه : واکسيناسيون کزاز.
هدف از اجراي برنامه : جلوگيري از بيماري هاي جدي.
زمان برگزاري برنامه : 1401/4/21
محل برگزاري برنامه : مرکز آموزشي خانه مهر.
مخاطبان برنامه : مددجويان 15 سال به بالا.
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پرسنل مرکز بهداشت استان البرز.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 60 نفر از مددجويان 15 سال به بالا.
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
با توجه به اينکه کزاز يکي از بيماري هاي بسيار جدي بوده و افراد مبتلا اغلب با مشکلات زيادي مواجه هستند،طبق رايزني هاي به عمل آمده با مرکز بهداشت استان البرز،طرح واکسيناسيون کزاز براي مددجويان مراکز خانه مهر اجرا گرديد.
در اين طرح که در مرکز آموزشي خانه مهر اجرا گرديد،تعداد 60 نفر از مددجويان بالاي 15 سال واکسينه شدند.
علاوه بر اجراي طرح واکسيناسيون،کارگاه بيماري وبا نيز براي مددجويان برگزار گرديد.
در اين کارگاه در مورد بيماري وبا،چگونگي ابتلا به اين بيماري،علائم وبا،افرادي که در معرض ابتلا به اين بيماري هستند،درمان وبا و راه هاي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري،آموزش هاي لازم به مددجويان داده شد.