کارگاه تغذيه سالم

عنوان برنامه : کارگاه تغذيه سالم.
هدف از اجراي برنامه : آشنايي مددجويان با تغذيه سالم.
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/19
 محل برگزاري برنامه : حياط مرکز آموزشي خانه مهر.
مخاطبان برنامه : کليه مددجويان دختر و پسر.
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پرسنل مرکز بهداشت استان البرز.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : کليه مددجويان دختر و پسر.
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
طبق رايزني هاي به عمل آمده با مرکز بهداشت استان البرز،به مناسبت هفته سلامت،کارگاه تغذيه با هدف آشنايي مددجويان با تغذيه سالم در تاريخ 19/2/1401 در حياط مرکز آموزشي خانه مهر و براي کليه مددجويان دختر و پسر برگزار گرديد.
در اين کارگاه مددجويان با:
•  هرم غذايي(معرفي گروه هاي غذايي و واحدهاي مورد نياز مصرف روزانه شامل گروه نان و غلات،ميوه و سبزيجات،شير و فرآورده ها،گوشت،تخم مرغ و حبوبات).
•تعريف بشقاب غذايي سالم و روش هاي جايگزيني مواد غذايي ارزانتر با حفظ ارزش غذايي.
•اهميت مصرف نان سبوس دار
•اهميت انتخاب لبنيات کم چرب پاستوريزه
•اهميت مصرف 1 عدد تخم مرغ در روز
•تغذيه مناسب در دوران نوجواني با تاکيد بر کاهش مصرف فست فود،نوشابه و تنقلات مضر.
•اهميت فعاليت بدني
•و تغذيه در دوران بلوغ آشنا گرديدند.