آغاز سال تحصیلی 1400-1399

عنوان برنامه : آغاز سال تحصیلی 1400-1399

هدف از اجرای برنامه : بازگشایی مرکز خانه مهر جهت حضور مددجویان در سال تحصیلی جدید.

زمان برگزاری :1399/7/1

محل برگزاری : مرکزآموزشی خانه مهر آق تپه.

مخاطبان برنامه : مددجویان مرکز آموزشی .

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل مرکزآموزشی .

تعداد مخاطبان/بهره برندگان از برنامه : تعداد محدودی از مددجویان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه(شامل اتفاقات،فعالیت های اجرا شده در برنامه ):
با توجه به اینکه آموزش نقش اساسی در پرورش و توانمند سازی کودکان دارد و تعدا زیادی از کودکان  از این حق برخوردار نیستند،امسال نیز طبق سال های گذشته ، خانه مهر آموزشی پذیرای مددجویان در سال تحصیلی جدید به گونه ای متفاوت گردید و با توجه به شرایط حاکم برجامعه و بیماری کرونا،آموزش کودکان تحت پوشش انجمن با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و در غالب کلاس های ده نفره و با ساعت های محدود شده صورت می گیرد و همچنین با اهداء لوازم التحریر اهدائی از طرف حامیان عزیز به مددجویان بار دیگر لبخند و شادی بر لب های کودکان خانه مهر نقش بست و با شیر و کیک از مددجویان پذیرایی به عمل آمد.