مسابقه بزرگ نقاشی و انشاء نویسی

مسابقه بزرگ نقاشی و انشاء نویسی

مسابقه بزرگ نقاشی و انشاء نویسی در دو گروه سنی مختلف 7 تا 11 سال و 12 تا 18 سال در تاریخ 20 مرداد ماه 1399 ، با هدف به فکر واداشتن کودکان در مورد موضوعات مطرح شده و نقش آنان به عنوان عضوی از اجتماع در ارائه راه کارهای موثر در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از دیدگاه آنان،در مرکز آموزشی آق تپه و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید و به نقاشی و انشاء های برگزیده نیز جوایزی نفیس تعلق خواهد گرفت.

موضوعات مطرح شده در مسابقه :

گروه سنی 7 تا 11 سال با مضامین :

در دوران شیوع کرونا ، چه اقداماتی برای حفظ سلامت خود و خانواده خود انجام می دهید ؟

حقوق کودک چیست ؟ و چه اقداماتی برای دستییابی کودکان به این حقوق باید صورت پذیرد ؟

به عنوان عضوی از اجتماع ، نقش شما در کاهش فقر چیست ؟ 

شما چطور می توانید عشق و صمیمیت بیشتری را به محفل خانواده بیاورید ؟

و همچنین گروه سنی 12 تا 18 سال با مضامین :

همه گیری ویروس کرونا چه تاثیری بر زندگی گذاشته است و چگونه می توان از اثرات سوء آن کاست ؟ 

بهترین راهکار برای سالم ، پاک و کار آمد نگه داشتن جوانان چیست؟

 گرمایش زمین چیست و چطور می توان تآثیر منفی انسان ها بر این پدیده را کاهش داد ؟

 به نظر شما راز دستیابی به سعادت و خوشبختی چیست ؟