خبر نامه تولید ماسک در مرکز حرفه آموزی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در دوران بحران شیوع ویروس کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور ، مرکز حرفه آموزی انجمن حامیان کودکان کار وخیابان ، از تاریخ  1399/3/1  فعالیت خود را در زمینه  تولید ماسک و رفع نیاز مددجویان و خانواده های تحت حمایت انجمن حامیان کودکان کار و خیابان ، با توجه به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز نمود.
به همین منظور ، با حمایت های حامیان بزرگوار ، مرکز حرفه آموزی به یک دستگاه چرخ سردوز نیز مجهز شد و تمام لوازم مورد نیاز جهت تولید ماسک های بهداشتی نیز تهیه شد.
ضمن رعایت تمام پروتکل های بهداشتی ، در این مرکز ، روزانه ، حدود 100 تا 150 عدد ماسک ، تولید و بین مددجویان و خانواده های تحت حمایت انجمن حامیان کودکان کار و خیابان توزیع می گردد.