گزارش عملکرد انجمن حامیان کودکان کار وخیابان در بحران شیوع ویروس کرونا

با توجه به بحران ویروس کرونا و شرایط حاکم بر کشور و تعطیلی مراکزخانه مهر، انجمن حامیان کودکان کار وخیابان ، فعالیت های خود را به شیوه ای دیگر و تحت عنوان بازدید از منزل به صورت خانه به خانه ، جهت بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و پزشکی مددجویان تحت پوشش و خانواده های آنان ادامه می دهد و همچنین به ادامه تدریس به مددجویانی که به امکانات آموزش مجازی دسترسی ندارند می پردازد و با همراهی و حمایت حامیان عزیز ، خانواده ها با بسته های غذایی و بهداشتی اهدایی که از قبل توسط همکاران کاملا ضدعفونی می شوند،مورد حمایت قرار می گیرند.
همچنین با شروع ویروس کرونا ،طبق برگزاری جلسه ای آموزشی با حضور مسئول بهداشت ومددکاران عزیز،آموزش های لازم جهت معرفی ویروس کرونا ،علائم بیماری،نحوه پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی ازجمله نحوه شستن دست ها ، لزوم و تاکید بر در خانه ماندن و استفاده از ماسک و دستکش در صورت نیاز برای بیرون رفتن به مددجویان داده شد و همچنین به صورت دوره ای دستکش ، ماسک و محلول های ضدعفونی اهدائی حامیان عزیز به مددجویان و خانواده های حمایتی اهداء می گردد.