بیانیه کتبی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان برای اجلاس چهل و دوم شورای حقوق بشرسازمان ملل مهاجرت اجباری ناشی از بروز درگیری مسلحانه از علل اصلی بروز پدیده کودکان کار بشمار می رود

 

بیانیه انجمن حامیان کودکان کارو خیابان

در چهل و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 98 (ژوئن 2019 میلادی ) که به نام انجمن درسایت سازمان ملل ثبت شده است 

مجمع عمومی شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر

چهل و یکمین نشست

آیتم سه: حمایت از ارتقاء همه حقوق بشر از جمله حق توسعه

بیانیه کتبی انجمن حامیان  کودکان کار و خیابان برای اجلاس چهل و دوم شورای حقوق ­بشرسازمان ملل 

مهاجرت اجباری ناشی از بروز درگیری مسلحانه از علل اصلی بروز پدیده کودکان­کار بشمار می­رود

تجارب و پژوهش­های انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان  نشان می دهد که مهاجرت اجباری ناشی از بروز درگیری مسلحانه یکی از دلایل اصلی کار کودکان است. بسیاری از کودکان تحت فشار مضاعف جابجایی اجباری از یک سو و نبود منابع مالی، از سوی دیگر به سمت اشکال مختلف کار کودک مجبور می­شوند.

 

علاوه بر یافته های انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، که سالها در تلاش برای حمایت از حقوق کودکان کار است، گزارش هایی که درباره موارد اخیر مهاجرت اجباری تهیه شده نیز تاثیر درگیری مسلحانه و مهاجرت اجباری  بر کار کودکان را اثبات می­کند.

به عنوان مثال ، گزارش شده است که جنگ سوریه کار کودکان در بین جمعیت پناهندگان لبنان را باعث شده، جایی که پناهندگان فقیر به کار کودکان روی آورده­اند. کودکانی که بعضی از آنها فقط پنج سال دارند، از جنگ فرار کردند ، اما هرگز نتوانستند از فقر بگریزند، فقری که خانواده های پناهنده سوری را وادار کرده فرزندان خود را سر کار بفرستند. براساس گزارش های سازمان ملل که در سال 2017 منتشر شد ، 180،000 کودک پناهنده ساکن لبنان برای دریافت دستمزد ناچیزی اندازه روزی دو دلار مجبور بوده­اند ساعت های طولانی کار کنند.

کار کودک ، حق تحصیل کودک را نقض می­کند ، آینده بسیاری از کودک را تباه کرده، رویاهایی را که با تحصیل دست­یافتنی هستند نابود می­کند.  علاوه بر این، حق بازی کودکان را نقض می کند. بدتر این­که، حق حیات و حق سلامت بسیاری از کودکان کارگر نیز در شرایط خطرناک کاری - استفاده از ماشین آلات خطرناک در کارخانه­ها ، سوءاستفاده توسط کارفرمایان و کار در زیر آفتاب گرم در مزارع کشاورزی - و ساعات طولانی کار تهدید می شود.

تمام این آسیب های جسمی و روانی در حالی برای کودکان روی می­دهد که کنوانسیون حقوق کودک حق آنها را محفوظ می­داند. براساس ماده 31 این کنوانسیون ، همه دولتهای عضو باید حق کودک را برای استراحت، برخورداری از اوقات فراغت، حق بازی و مشارکت آزاد در فعالیت­های فرهنگی و هنری به رسمیت بشناسند. همچنین در این کنوانسیون  بیان شده که از این نظر هیچ تبعیضی بین کودکان وجود ندارد و همه کودکان باید به فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، تفریحی و اوقات فراغت دسترسی برابر داشته باشند. همچنین ماده 28 کنوانسیون حق تحصیل برا رای همه کودکان به رسمیت می شناسد. مایه تاسف است که تمام حقوق ذکر شده در کنوانسیون حقوق کودک، در جوامع پناهندگان که در اثر درگیری های مسلحانه در معرض مهاجرت اجباری هستند توسط کار کودکان نقض می شود.

توصیه ها:

- انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، ضمن حمایت از صلح و ثبات سیاسی ، همه جنگ ها و درگیری های مسلحانه که رفاه کودکان را به خطر می اندازد ، به شدت محکوم می کند.

- انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان از همه اقدامات برقراری صلح و صلح سازی در خاورمیانه و مناطق آسیب دیده جنگ ، با توجه ویژه به حقوق کودکان ، حمایت می­کند.

- انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان معتقد است برای رفع چالش کار کودکان در جوامع پناهنده یا آواره ، باید توجه کافی به علل اصلی این پدیده از جمله جنگ ها و درگیری های منطقه ای مبذول شود.