گرامیداشت روز معلم

عنوان برنامه : گرامیداشت روز معلم.

هدف از اجرای برنامه : برگزاری جشن به مناسبت گرامیداشت روز معلم.

زمان برگزاری برنامه : 98/2/12

 محل برگزاری برنامه : مرکز آموزشی آق تپه.

مخاطبان برنامه : پرسنل ، داوطلبین و دانش اموزان مرکز آموزشی .

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل و دانش آموزان مرکز اموزشی .

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه :  دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

به مناسبت بزرگداشت روز معلم  دانش آموزان خانه مهر با برپایی مراسم کوچکی عشق و علاقه خود را به مربیان خود نثار کردند و از تلاشهای بی دریغشان تقدیر به عمل آوردند.