برگزاری کلاس آموزش آشپزی

عنوان برنامه: برگزاری کلاس آموزش آشپزی 

هدف از اجرای برنامه: توانمندسازی بانوان هنرجو در زمینه پخت شیرینی و کسب درآمد در این زمینه از هنر 

زمان برگزاری برنامه: 22 و 26 اردیبهشت 1398 

محل برگزاری برنامه : مرکز فنی خانه مهر آق تپه انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

مخاطبان برنامه : بانوان کلاس های خیاطی 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خانم عباس پور و خانم افضلان و اعضای مرکز فنی 

تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : 25 نفر 

محتوای برنامه : 

در تاریخ 22 اردیبهشت ماه لوازم مورد نیاز جهت تهیه شیرینی زولبیا و بامیه و شهد معرفی شد و تهیه شهد و بامیه انجام شد . درطول برگزاری این کلاس آموزش زبان انگلیسی نیز همراه بود به این صورت که مواد مورد نیاز به زبان انگلیسی نیز بیان می شد که این امر بسیار مورد استقبال هنرجویان قرار گرفت. در تاریخ 26 اردیبهشت ماه نیز پخت زولبیا صورت گرفت و بانوان با هنر شیرینی پزی نیز آشنا شدند وبا این حجم استقبال از این کلاس امید بر آن داریم تا بتوانیم آموزش هنر آشپزی را نیز در کلاس ها داشته باشیم.