آغاز فعالیت در سال جدید

عنوان برنامه : آغاز فعالیت در سال جدید.

هدف از اجرای برنامه : آغاز فعالیت خانه مهر آموزشی در سال 1398.

زمان برگزاری برنامه : 98/1/18

 محل برگزاری برنامه : مرکز آموزشی خانه مهر.

مخاطبان برنامه : پرسنل و دانش اموزان مرکز آموزشی 

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : پرسنل مرکز آموزشی

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : دانش آموزان مرکز آموزشی.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با شروع سال جدید و نو شدن طبیعت ، خانه مهر نیز رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و دانش آموزان پس از گذراندن تعطیلات نوروزی با روحیه ای شاد در کلاس های درس حاضر شدند تا در سال جدید پرانرژی تر و پربارتر به سوی اهداف خود گام بردارند.