برگزاری جشن به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

عنوان برنامه : برگزاری جشن به مناسبت فرا رسیدن سال جدید.

هدف از اجرای برنامه : فراهم کردن لحظاتی شاد و مفرح برای دانش آموزان.

زمان برگزاری برنامه : 16/12/97

 محل برگزاری برنامه : سالن اجتماعات خانه مهر آموزشی.

مخاطبان برنامه : دانش آموزان مرکز اموزشی اق تپه.

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : یکی از حامیان عزیزانجمن.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : پرسنل و80  نفر از دانش آموزان.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :

با حمایت یکی از حامیان عزیز انجمن ، جشنی به مناسبت فرا رسیدن سال جدید در سالن اجتماعات مرکزاموزشی آق تپه برگزار شد که تعداد 80 نفر ازدانش آموزان در این جشن شرکت نموده و لحظاتی شاد و مفرح برای آنها رقم خورد و از دانش اموزان به صرف میوه و کیک پذیرایی و دانش اموزان پس از دریافت جعبه های شیرینی مدرسه را ترک نمودند.