سرو اولین غذا برای دانش آموزان و برگزاری جشن شب یلدا

هدف از اجرای برنامه : سرو غذای گرم برای دانش آموزان و فراهم کردن روزی شاد و مفرح به مناسبت شب یلدا

زمان برگزاری برنامه : 97/09/29

محل برگزاری برنامه : مرکز رستوران

مخاطبان برنامه : کلیه دانش آموزان مرکز آموزشی و هنر جویان مرکز حرفه آموزی

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : کادر مرکز آموزشی و رستوران

تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه : کلیه دانش آموزان مرکز آموزشی و هنرجویان مرکز حرفه آموزی

محتوای برنامه ( شامل اتفاقات، فعالیت های اجرا شده در برنامه ) :

پیرو حمایت های آموزشی، فرهنگی و اهمیت سلامت کودکان کار در روز پنجشنبه 97/09/29 اولین غذای گرم در مرکز رستوران برای دانش آموزان طبخ و سرو شد که مصادف شدن این روز، با شب یلدا جشنی با حضور سرکار خانم عارف برگزار و از دانش آموزان به صرف نهار، میوه و شیرینی پذیرایی و لحظاتی شاد و خاطره انگیز برای آنان رقم زده شد.