افتتاح مرکز حرفه اموزی و غذای گرم(رستوران) انجمن حامیان کودکان کار و خیابان

عنوان برنامه  : افتتاح مرکز حرفه اموزی و غذای گرم(رستوران) انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
هدف از اجرای برنامه: بازگشایی مراکز جدید 
 زمان برگزاری برنامه: 7/9/97
محل برگزاری برنامه: مرکز طبخ غذای گرم و حرفه آموزی
مخاطبان برنامه: حامیان انجمن - فرمانداری و شهرداری استان البرز- مدیریت سازمان فنی و حرفه ای و ...
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : انجمن حامیان کودکان کار- پرسنل
محتوای برنامه: افتتاح مرکز حرفه اموزی و غذای گرم(رستوران) انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
گزارش تصویری به همراه توضیحات:
افتتاح دو مرکز کار آفرینی و اشتغال و یک مرکز طبخ و توزیع غذای گرم
توسط انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
انجمن بر این باور است که بر اساس برنامه راهبردی در هر برهه ای با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و جامعه هدف رویکرد های عملیاتی و رهیافت دستیابی به اهداف خود را مورد باز نگری و مناسب سازی قرار دهد و این تغییرات در برنامه های سه و پنج ساله در طول فعالیت انجمن در دستور کار بوده است.
تغییرات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی از یک سو و تغییرات هویتی و ماهیتی جامعه هدف از سوی دیگر ما را ملزم میکند تا در اقدامی فراگیر ضمن تداوم مداخلات فرد گرایانه و اقدام به حمایت از کودکان با برنامه های آموزش های مهارتی و آموزش رسمی  همراه با سبد های حمایت بهداشت و تغذیهو...قدم برداریم.
در همین راستا انجمن در دور جدید فعالیت های مداخلات روانی ،اجتماعی دو مرکز کار آفرینی و اشتغال را با هدف آموزش و هدایت به بازار کار برای اعضاء خانواده کودکان وهمچنین کودکان کار راه اندازی نموده است . که مرکز آموزش حرفه هاي مرتبط با دوخت ودوز و مرکز آموزش تعمیر و نگهداری سخت افزار کامپیوتر برای نوجوانان دختر و پسر (کودکان دیروز) راه اندازی شده است .
همچنین شرایط اقتصادی به گونه ای است که بیم تغذیه و بهداشت کودکان را داریم ، لذا مرکز طبخ و توزیع یک وعده غذای گرم همراه با آموزش های بهداشت تغذیه برای کودکان با اتخاذ ساز و کار مناسب به گونه ای که با حفظ و احترام به عزت نفس، آنان بتوانند از امکان استفاده  از غذای مناسب بهره مند گردندراه اندازی کرده ایم که عوامل اجرایی هم از بین زنان آموزش دیده سرپرست خانوار خواهند بود  . در این راستا دستان سخاوتمند همه خیرین را که تا کنون انجمن را همچنان حمایت می کنند،به گرمی می فشاریم و درخواست همیاری و مشارکت داریم در همین راستا تعدای از حامیان انجمن به همراه مدیریت سازمان فنی حرفه ای استان البرز،مدیریت شهرستان کرج-فرماندار و شهردار استان البرز،نمایندگان علوم پزشکی و بهداشت البرز،نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی استان البرز، مدیران بانک قرض الحسنه رسالت حضور به عمل رساندن و این مراکز را افتتاح کردند