جشن ابتدای سال تحصیلی

عنوان برنامه:  جشن ابتدای سال تحصیلی
هدف از اجرای برنامه: شروع سال تحصیلی همزمان با روز جهانی کودک
زمان برگزاری برنامه: 97/7/15
محل برگزاری برنامه: مرکز آموزش خانه مهر سراسیاب
مخاطبان برنامه: پرسنل، مددکاران، مددجویان
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: پرسنل، مددکاران، مددجویان
تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه: 120 مددجو
محتوای برنامه: ایجاد محیطی شاد و مفرح  برای مددجویان در آغاز سال تحصیلی
گزارش تصویری به همراه توضیحات: 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی و روز جهانی کودک برنامه های شاد و مفرح برای مددجویان در نظر گرفته شد مانند: بیان آرزو هایشان، پانتومیم، معما، اسم بازی، مسابقه ماست خوری، اجرای حرکات ورزشی و اهدای جایزه به برندگان مسابقات فوق