مسابقات کیوکوشین کشوری

مسابقات کیوکوشین کشوری

هدف از اجرای برنامه: ارتقاع سطح ورزشی  

 زمان برگزاری برنامه: 28/10/96

محل برگزاری برنامه: سالن انقلاب کرج

مخاطبان برنامه:  مددجویان

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: فاطمه كياني-آيدا زارعي -پريا زارعي

تعداد مخاطبان / بهره برندگان از برنامه: مددجویان

محتوای برنامه: مسابقات کیوکوشین کشوری

گزارش تصویری به همراه توضیحات:.

سه مددجوي حمايتي انجمن در مسابقات كيو كوشين كاراته كشوري بانوان موفق به كسب مقام هاي ذيل شدند؛

١- خانم فاطمه كياني مقام اول

٢- خانم آيدا زارعي مقام دوم

٣- خانم پريا زارعي مقام دوم

 

 

مسابقات کیوکوشین کشوری