حمایت اعضای انجمن از روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک تعدادی از اعضای داوطلب انجمن به همراه کودکان کار در خیابان حضور یافتند و با هدف حساس سازی شهروندان نسبت به موضوع کار کودکان مشغول به کار شدند به امید روزی که تمام كودكان اين سرزمين، كودكي كنند.

 

كودكان انجمن نیز همراه با چند نفر از داوطلبين و مربی در روز جهاني كودك از موزه فرش بازديد كردند و نقش فرش ايراني زدند بر كاغذ كه ماندگارتر بشه اين نقش هاي زيبا در روحمون