اجرای گروه تئاتر انجمن

گروه تئاتر انجمن با هدف معرفی انجمن کودکان کار و خیابان در تجمع احزاب دانشجویی افغان در شهر قم با اجرای تئاتر شرکت نمود. در این برنامه 25 نفر از کودکان انجمن حضور داشتند و در پایان به پاس تشکر از حضور انجمن یک تابلو فرش وان یکاد به گروه تئاتر اهداء گردید و سپس کودکان به زیارت حرم حضرت معصومه ( ع ) رفتند.