برگزاری کلاس خوشنویسی

به منظور کسب مهارت خوشنویسی کلاس آموزشی با حضور 35 نفر از مددجویان و داوطلبان در خانه مهر در فصل تابستان 1396 برگزار گردید.