مسابقات تیر و کمان به نفع کودکان

اولين دوره مسابقات حرفه اي تير و كمان به نفع كودكان كار ،به همت انجمن حاميان كودكان كار و خيابان و حمايت كلينيك ايرانيان در روز جمعه ٢٠ مرداد ماه 1396 در باشگاه تيراندازي دانا ، برگزار شد. در اين دوره از مسابقات نيوشا صيغمي سفير انجمن حاميان كودكان كار و خيابان ،  ذيغم تقديمي رييس هيات تير اندازي با كمان تهران ، كمالوندي عضو هيات رييسه كاراته سبك سوپر ساباكي و روح پرور رييس سبك سوپر ساباكي حضور داشتند. 

در ابتداي اين مراسم هما عارف مدير عامل انجمن حاميان كودكان كار و خيابان هدف از برگزاري دوره اي اينگونه مسابقات را جلب توجه همه افراد جامعه به حقوق فراموش شده اين كودكان و به طور كلي حقوق ناديده گرفته شده تمامي كودكان ، عنوان كرد و بي تفاوتي شهروندان به آسيب هاي اجتماعي را خطر بزرگي توصيف كرد كه منجر به نابودي همه اركان جامعه خواهد شد. 

در اين مسابقه كه مورد استقبال فعالان رشته تير و كمان قرار گرفت ، پيشكسوتان ، قهرمانان ،جوانان و نوجوانان اين رشته حضور داشتند و به نفرات اول تا سوم در سه بخش ريكرو بانوان و آقايان ، كامپوند بانوان و آقايان و كامپوند نوجوانان ، لوح تقدير و تنديس اهدا شد.

در پايان اين مسابقه ، كودكان تحت پوشش انجمن كه در رشته هاي واليبال ، فوتبال و كاراته موفق به كسب مقام و عنوان شده بودند ، مورد تقدير قرار گرفتند.