برگزاری دوره کمک های اولیه

دوره آموزشی کمک های اولیه توسط سازمان هلال احمر ویژه مددجویان انجمن در خانه مهر آق تپه در تابستان 1396 برگزار گردید. هدف از برگزاری دوره افزایش توانایی و مهارت های مددجویان در شرایط بحرانی و خاص می باشد.