مسابقات والیبال لیگ کارما

تیم والیبال دختران انجمن در تیر ماه 1396 در مسابفات لیگ کارما که در باشگاه پاس قوامین اکباتان برگزار گردید شرکت نمودند. تعدادی از مددجویان نیز به عنوان تماشاگر تیم والیبال را همراهی نمودند. این تیم موفق به کسب مقام اول شد.