برگزاری کلاس تابستانی نقاشی

به منظور کسب مهارت و شکوفایی خلاقیت و هنر در مددجویان کلاس نقاشی در فصل تابستان در خانه مهر سرآسیاب برگزار شد و تعداد 10 نفر از مددجویان در این دوره شرکت نمودند.