کارگاه آموزشی آشنایی با HIV

کارگاه یک روزه پیشگیری از HIV ویزه روانشناسان کودکان کار و خیابان، پرسنل و مربیان انجمن  به همت شرکت بهستان دارو مبنی بر ارتقای آگاهی و سطح سلامت جامعه به تسهیلگری آقای احسان مطلبی برگزار شد. راه های مقابله و پیشگیری از ابتلا به ویروس اچ آی وی ایدز از جمله مسایلی بودند که در این کارگاه مطرح شدند.