بازدید مددجویان از سرای سالمندان

تعدادی از مددجویان خانه مهر انجمن حامیان کودکان کار و خیابان به مناسبت روز پدر مصادف با ولادت حضرت علی از "سرای سالمندان زرمان" بازدید به عمل آوردند. مددجویان با اهدای شاخه گل رز و پذیرایی چای و شیرینی به سالمندان سرا، این روز را با آنها جشن گرفتند.