شرکت در مسابقه ماراتن به نفع کودکان انجمن

شرکت دارویی نوو نوردیسک در راستای حمایت از مددجویان انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در نخستین ماراتن بین المللی تهران که در تاریخ 18 فروردین 1396 در تهران برگزار گردید شرکت کردند. به ازای هر پرچم طی شده توسط کارکنان این شرکت یک جفت کفش ورزشی به انجمن تعلق یافت که در مجموع 70 جفت کفش به کودکان اهداء گردید.