برگزاری کلاس چرم دوزی ویژه مددجویان

به منظور حرفه آموزی کودکان کار و امنیت کاری مددجویان آموزش کیف چرم برای مددجویان برگزار گردید. پس از اتمام دوره مقرر شد بازارچه ای از محصولات تولیدی مددجویان برپا بشود و سود حاصل از فروش به نفع خود مددجویان هزینه گردد. در این دوره که در اسفند ماه 1395 برگزار شد تعداد 9 نفر از مددجویان شرکت نمودند.