بازارچه مهربانی

بازارچه مهربانی در حیاط خانه مهر آق تپه با هدف حمایت از خانواده های مددجویان در اول اسفند ماه برگزار گردید. کالاهای ارایه شده در این بازارچه به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفت.