گزارش تصویری ساخت تور بسکتبال توسط مهارت آموزان مرکز فنی

به همت تعدادی از مهارت آموزان مرکز فنی آق تپه، خانه مهر صاحب توربسکتبال برای ورزش و تفریح دانش آموزان و کودکان شد.