برگزاری اردوی رفاهی- آموزشی چشمه چاهی

اردوی رفاهی با هدف تقویت همکاری، روحیه کارگروهی و آموزش زیستن در کنار کلیه عوامل طبیعی و احترام به محیط زیست در تاریح 15 مهر ماه برگزار گردید.

20 نفر از مهارت آموزان مرکز فنی به همراه پرسنل این مرکز به چشمه چاهی خوزنکلا در جاده چالوس رفته و یک روز خوب را با پیاده روی، بازی کردن ، کارگروهی برای تهیه صبحانه و ناهار گذراندند.