برگزاری جلسه ویژه والدین در خانه مهر آق تپه


حال و هوای این روزهای خانه های مهر، پر شده از رفت و آمد کودکان عاشق یادگیری و والدینی که مشتاقانه منتظر دیدن رشد و پیشرفت فرزندانشان هستند. در این میان همکاران خانه های مهر نیز با تلاشی خالصانه و شوقی فراوان مشغول ثبت نام کودکان و برگزاری برنامه های استقبال از مهر هستند.

 

خانه مهر آق تپه در راستای بازگشایی مدارس اقدام به برگزاری جلسه ویژه والدین نمود. در این جلسه بیش از 30 نفر از والدین شرکت نمودند. از آنجاییکه رعایت حقوق کودک و جلوگیری از استثمار وخشونت در جامعه با ارتقا سطح آگاهی وآموزش والدین امکان پذیر خواهد بود، در این جلسات ضمن ارایه اطلاعات و دانش لازم به والدین جهت حمایت و همکاری تحصیل فرزندان زمانی جهت پرسش و پاسخ و ارایه نظرات در نظر گرفته شد.