خانه مهر کودک حصارک

در سال 1384 انجمن حامیان کودکان کار و خیابان متوجه شد در منطقه حصارک کرج تعداد زیادی کودک کار و خیابان وجود دارند.  بالا بودن تعداد کودکان کار و خیابان به علاوه فراوان بودن کودکان فراری بالخص دختران و پسران کم سن و سال باعث گردید که انجمن سریعا اقدام به مداخله در این منطقه نماید. در ابتدا به مدت 2 سال کلاس های درس برای بچه ها در قبرستانی (مکانی که کودکان به کار شستن قبرها می پرداختند) در امامزاده محمد حصارک برگزار شد. پس از گذشت این مدت در سال 1386 به کمک فردی خیرخواه انجمن توانست مرکزی را در این منطقه فراهم کند و سرانجام خانه مهر حصارک را به صورت رسمی افتتاح نماید. در این مرکز مانند دیگر مراکز انجمن سعی بر کاهش آسیب های وارده به کودکان و همچنین توانمندسازی آنها بوده و خدمات سوادآموزی، ورزشی، درمانی، مشاوره، مددکاری، بهداشتی، تغذیه و غیره به این کودکان ارائه شد. متاسفانه در سال 1394 به علت فرسودگی ساختمان و احتمال ریزش آن، مرکز تعطیل شده است.

در حال حاضر این مرکز به دلیل فرسودگی ساختمان و احتمال ریزش تعطیل می باشد.