آخرین اخبار

هدف از اجراي برنامه: تامین نیاز تغذیه کودکان با اهدا سبدهای آذوقه
زمان برگزاري برنامه : 1401/11/30
 محل برگزاي: مرکز آموزشی خانه مهر
مخاطبان برنامه :...

هدف از اجراي برنامه : پیشگیری از بیماری سرخک درکودکان زیر 15 سال
زمان برگزاري برنامه : 1401/10/18
 محل برگزاي: مرکز آموزشی خانه مهر
مخاطبان برنامه :...

 

هدف از اجراي برنامه : آشنایی مددجویان با شب یلدا و شادی آنان
زمان برگزاري برنامه : 1401/09/26
 محل برگزاي: مرکز آموزشی خانه...

هدف از اجراي برنامه : آغاز سال تحصیلی جدید با فراهم کردن لحظاتی خاطره انگیز برای مددجویان
زمان برگزاري برنامه : 1401/07/09
 محل برگزاي: سالن پذیرایی
...

هدف از اجراي برنامه : صرف صبحانه و آشنایی مددجویان با صبحانه سالم
زمان برگزاري برنامه : 1401/08/21
 محل برگزاي: سالن اجتماعات مرکز آموزشی
مخاطبان برنامه...

هدف از اجراي برنامه : توانمند سازی و بهبود وضعیت زندگی و معیشت مددجویان تحت پوشش انجمن
زمان برگزاري برنامه : 1401/05/10
 محل برگزاي: کرج ، مهرشهر، بلوار دانش،...

هدف از اجراي برنامه : واکسیناسیون کزاز برای مددجویان
زمان برگزاري برنامه : 1401/04/21
 محل برگزاري برنامه مرکز آموزشی
مخاطبان برنامه : مددجويان
...

هدف از اجراي برنامه : فراهم کردن روزی شاد و خاطره انگیز برای کودکان
زمان برگزاري برنامه : 1401/04/06
 محل برگزاري برنامه : رستوران
مخاطبان برنامه :...

به نام دوستدار کودک

سخن آغازين :

کار کودکان مانعي براي دسترسي و تحقق...

عنوان برنامه : برگزاري مراسم افطاري
هدف از اجراي برنامه : اطعام مددجويان در ماه مبارک رمضان
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/10
 محل برگزاري برنامه...

صفحه‌ها